top of page

Pavel Novotný

Manažer informační bezpečnosti ve společnosti Dr.Max Pharmacy Chain.

PN.png

O případovce:

Případová studie popisuje příklady nasazení skenovacích nástrojů Nessus/OpenVAS pro kontrolu infrastruktury IT ve společnosti DRMAX. Další příklady popisují nasazení WWW skenerů pro kontrolu provozovaných WWW aplikací a hodnocení e-shopu společnosti formou penetračních testů s externím dodavatelem. Hlavním přínosem je seznámení s problémy, které jsme řešili a s výhodami/nevýhodami různých přístupů při nasazení skenovacích nástrojů pro vulnerability management.

Pavel Novotný:

Manažer informační bezpečnosti ve společnosti ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING a.s. Od roku 1998 pracuje v IT pro malé společnosti i korporáty. Díky rozmanitým požadavkům a potřebám zaměstnavatelů má široký rozhled v IT technologiích od HW a SW přes projektové a procesní řízení, až po legislativní požadavky. Problematiku informační bezpečnosti považuje za bezpodmínečně nutnou součást našeho života a intenzivně se ji věnuje v IT.

Miloslav Urbiš

IT konzultant pro velké společnosti.

urbis.jfif

Miloslav Urbiš:

Pracuje jako externí konzultant pro velké společnosti od roku 2002. Předtím pracoval v AČR jako bezpečnostní architekt systému Logistiky AČR. V současnosti pracuje pro společnosti EGD, a.s. jako architekt OT systémů. Předtím pracoval 5 let jako bezpečnostní architekt holdingu DRMAX, kde byl spoluzodpovědný za implementaci bezpečnostních opatření ve všech zemích provozujících lékárny DRMAX. V současnosti pracuje jako nezávislý bezpečnostní konzultant pro velké firmy např. EON.

bottom of page