top of page

Peter Bílik

Smart Industry solution designer, ANASOFT

peter_bilik.jpg

O případovce:

Rychlost, včasnost a přesnost představují klíčové parametry řízení logistiky a dodavatelského řetězce. Dvojnásobně to platí v případě logistiky čerstvých potravin, jenž musí být expedovány v urychlených vychystávacích cyklech, ve správném balení a při podmínkách bez negativního dopadu na jejich kvalitu.

 

V této případové studii uslyšíte o propojení digitálního dvojčete pro nastavení procesů a technologií a virtuálního provozu a digitálních dvojčat v systému WMS. Společně Vám vysvětlíme jak jsme pomohli společnosti Hortim automatizovat logistické procesy a jaký přínos toto řešení na řízení celého skladu mělo.

Peter Bílik:

Peter Bílik pracuje ve společnosti ANASOFT téměř od jejího počátku. Od roku 2003 se věnuje technologickým inovacím pro průmysl a analýze a optimalizaci logistických a výrobních procesů především ve vztahu k digitalizaci a automatizaci průmyslu. Peter je tvůrcem idey Smart Industry systému EMANS, který je vystavěn na principech a technologiích konceptu Průmyslu 4.0 a Smart Factory jako jsou internet věcí (IoT), digitální dvojče, kyberneticko-fyzikální systémy, zpracování a analýza velkých dat a umělá inteligence. Smart Industry systém EMANS je oceňované (Ocenění LOG-IN, Schnellecke Innovation Award, Porsche Supplier Award) a mezinárodně implementované řešení inteligentního řízení logistických procesů a zásobování.

Jan Šlajer

CEO DYNAMIC FUTURE s.r.o.

dynfut_slajer_2023.jpg

Jan Šlajer:

Honza je společníkem a jedním ze zakladatelů spol. DYNAMIC FUTURE se kterou už 20 let evangelizuje téma prediktivní simulace a digital twins v českých a slovenských průmyslových firmách. Za tu dobu zavedli digitální dvojčata do stovek firem mezi které patří třeba Continental, Český pavilon na Expo Milan, Zetor, P&G, Linde, Miele, Siemens a řady dalších.

Daniel Sabel

Interim - Project Director

sabel.jfif

Daniel Sabel:

In all of my position I was responsible for production and manufacturing processes, logistics, and quality. My targets were productivity, OEE, downtimes, ppm, claims, systems of IATF 16949, ISO EN 14001, costs per department and lines, implementing of lean manufacturing, developing of the six sigma method, teamwork and motivation of people. But I also lead finance issues like budgeting, cost calculation preparation, investment plans and last but not least in HR area development and training of the personnel. I was also responsible for several different projects like new lines transferred to Czech plants, acquiring of new customers, investments installation and automation of the processes.

bottom of page